ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 25 ประจำปีพ.ศ. 2561

 

1. วัถุตประสงค์    

2. ขอบเขตการสนับสนุน    

3. ผู้มีสิทธิสมัคร  

4. เกณฑ์การพิจารณา

5. ผลงานที่คาดหวัง  

6. การประเมินผลสำเร็จ

7. จำนวนเงินอุดหนุน

8. กำหนดการรับสมัคร

 
   
 


 
 
 
 
All Rights Reserved@ Thailand Toray Science Foundation
 
Designed & maintained by www.arcadian.us