มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอเชิญนักวิจัย ครู – อาจารย์ สมัคร-ส่งผลงาน เพื่อรับรางวัล

  1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร