มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดให้มีการรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2563 เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยขอแจ้งผลการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนฯ ครั้งที่ 27 แต่ละประเภท ดังนี้

 

1. Science & Technology Awards (STA)

2. Science & Technology Research Grants (STRG)

3. Science Education Awards (SEA)