มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดให้มีการรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2563 เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยขอแจ้งผลการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนฯ ครั้งที่ 27 แต่ละประเภท ดังนี้

 

1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์