News Release

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย ครู อาจารย์ สมัครรับรางวัล สำหรับปี 2562

Date : 06-08-2019

นักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"

Date : 12-03-2019

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนฯ ครั้งที่ 25

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยฯ ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

Date : 24-12-2018

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2561

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย ครู อาจารย์ สมัครรับรางวัล สำหรับปี 2561

Date : 10-07-2018

พิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ครั้งที่ 24

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ครั้งที่ 24

Date : 13-03-2018

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนฯ ครั้งที่ 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยฯ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

Date : 26-12-2017

ประกาศ : ขยายเวลารับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ขยายเวลารับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

Date : 11-10-2017

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2560

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย ครู อาจารย์ สมัครรับรางวัล สำหรับปี 2560

Date : 13-07-2017