ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางศุภวรรณ งามแสง, โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์ Solanaceae ที่มีต่อเพลี้ยแป้ง)
รางวัลที่ 3 นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม, โรงเรียนบ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(สารสกัดจากว่านรางจืด และการศึกษาสมบัติการลดปริมาณสารพิษตกค้างในเลือด)
รางวัลชมเชย นายกิตติพงษ์ สุขพงษ์ไทย, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(เครื่องบินโฟมบังคับวิทยุแบบใหม่)
รางวัลชมเชย นายสิทธิราช ชื่นชม, โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
(เครื่องกลั่นน้ำมันหอมแบบหอกลั่นคู่)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(เครื่องถอนต้นกล้ายางพารา)
รางวัลที่ 2 นางปิ่น ช่างทอง, โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(การศึกษาด้วงเพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม)
รางวัลที่ 3 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(พลาสติกจากเกล็ดปลา)
รางวัลที่ 3 นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์, โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
(ผลของการดัดแปลงสี รสชาติและกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีต่อการป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน)
รางวัลชมเชย นายกีรติ ทะเย็น, โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
(แผ่นพื้นโต๊ะจากเศษโฟม)
รางวัลชมเชย นายภานุ สุคนเขตร์, โรงเรียนสระแก้ว อ. เมือง จ. สระแก้ว
(ปืนลมทะลวงปฏิกูล)