ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 น.ส. พัชรินทร์ เทียมสุวรรณ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
การควบคุมหนอนผีเสื้อมะนาว (Papilio demoleus Linnaeus) ด้วยสารสกัดจากพืชวงศ์ทานตะวันและไส้ต้นมันสำปะหลัง
รางวัลที่ 3 1. น.ส. วิชุดา แสงวันดี
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากรังผึ้งต่อการป้องกันเชื้อราและลดกลิ่นเหม็นของยางก้อนถ้วย

2. น.ส. นิรมล รอดไพ
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
กับดักแมลงวันทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นางสุกัลยา วงค์ใหญ่
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กับดักแมลงสิง (Leptocorisa acuta)
รางวัลที่ 2 นางวรรณนภา ธุววิทย์
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง
สารกันหืนจากสารสกัดฟีนอลิกของก้านเครือกล้วย
รางวัลที่ 3 1. นางวนิดา มังคลาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
อาหารปลาจากหนอนแมลงวันลายสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม

2. นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
อาหารเทียมสำหรับผึ้งจากเกสรวัชพืชในวงศ์ทานตะวันและถั่วท้องถิ่น

3. น.ส. พรพรหม สมคิด
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ทรายแมวจากเปลือกผลไม้ผสมกัญชาแมว