ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่